Wat is het Frank!Framework?

Transparant open-sourceplatform op basis van Java

Eenvoudig bedrijfssystemen koppelen

Het Frank!Framework is de basis voor de integratie van bedrijfssystemen en applicaties. Het is een open-sourceframework op basis van Java, dat door WeAreFrank! is ontwikkeld om op een relatief eenvoudige manier (low code) maatwerk-Javakoppelingen voor (complexe) bedrijfssystemen mogelijk te maken.

De naam zegt het al: het Frank!Framework is een open en transparant platform, waar iedereen gebruik van kan maken. Het biedt bovendien een beheermodule (de Frank!Console), waardoor gebruikers op ieder gewenst moment uitgebreid inzicht kunnen krijgen in de status van de koppelingen en data.

Met het Frank!Framework kunnen maatwerkkoppelingen worden gerealiseerd voor complexe bedrijfssystemen en applicaties.

Constructie van het Frank!Framework

Een standaard Frank!Framework-integratie is opgebouwd uit drie onderdelen:

  1. Basisframework (gebaseerd op Java)
  2. Applicatie (Java)
  3. Adapters / Franks! (gebaseerd op XML)

Deze drie componenten hebben alle een eigen functie.

1) Basisframework

Het Frank!Framework is de kern. Het bestaat uit een selectie van de beste keuzes voor open-source Java-libraries, standaard Java-frameworks en een aantal standaardkoppelingen naar veelgebruikte systemen. Om een maatwerkkoppeling tussen twee systemen te realiseren, hoeven er geen aanpassingen aan dit systeem verricht te worden.

2) Applicatie

De applicatie verzorgt de samenhang tussen adapters en het basisframework. De adapters kunnen via de applicatie communiceren met het Frank!Framework. Net als het basisframework is de applicatie op Java gebaseerd.

Deze integratiecomponenten zijn vooraf gebouwde, uitgebreide integraties tussen veelgebruikte bedrijfs- en cloudapplicaties. Ze zijn gebouwd op ons Frank!Framework. Ze worden volledig beheerd en getest en kunnen snel worden geïnstalleerd en geconfigureerd zonder extra IT-middelen.

Bovendien bevat de applicatie de Frank!Console, de beheermodule waarop een beheerder kan monitoren of alle processen goed verlopen. Ook is de applicatie verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van data.

3) Adapters / Franks!

De adapters zijn het dynamische onderdeel binnen het Frank!Framework. Ze zijn nodig om de koppeling tussen verschillende systemen te kunnen maken. Om die reden bevat de applicatie altijd een of meerdere adapters.

Een adapter is een XML-configuratie waarin specifiek wordt aangegeven wat het systeem moet doen. Bijvoorbeeld een bestand wat binnenkomt via FTP importeren in een Oracle-database. Adapters realiseren enerzijds koppelingen tussen bedrijfssystemen en applicaties die nog niet of gebrekkig met elkaar communiceren. Anderzijds bevatten de adapters de businesslogica voor het verwerken van data, waarmee ze bestanden en data kunnen omzetten en overzetten van het ene naar het andere systeem.

Aanhaken op ESB

Het Frank!Framework kan twee systemen direct aan elkaar koppelen. Het is ook mogelijk om, zoals te zien is in onderstaande afbeelding, het framework aan te haken op een Enterprise Service Bus (ESB).

E-book: De 10 principes van systeemintegratie toegepast

Ebook thumbnail

Wij zijn ervan overtuigd dat data- en systeemintegratie niet ingewikkeld is en we hanteren daarvoor 10 principes.
Ben je benieuwd? Download ons e-book en kom erachter!

Download e-book