Privacyverklaring

WeAreFrank!, gevestigd aan Westersingel 42 te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij vinden het belangrijk om te zeggen dat jouw persoonsgegevens ook echt van jou zijn! Dus ook de gegevens die je met ons deelt, dat betekent dat je ons te allen tijde kunt vragen om je gegevens te wissen, te corrigeren, te bekijken en of over te dragen. Daarnaast kun je ons vragen de verwerking van je gegevens te beperken en je kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Stuur dan een email met je verzoek naar info@wearefrank.nl.

Erwin Beets is de functionaris gegevensbescherming van WeAreFrank! Hij is te bereiken via erwin@wearefrank.nl of 06 2237 1327

Persoonsgegevens die wij verwerken
WeAreFrank! verwerkt persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Hier volgt een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
WeAreFrank! verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief. Je kunt jezelf op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door op ‘afmelden’ te klikken onder in de nieuwsbrief.
  • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
WeAreFrank! bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
WeAreFrank! verstrekt geen gegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
WeAreFrank! gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@wearefrank.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. WeAreFrank! zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
WeAreFrank! neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@wearefrank.nl

Wijzigingen
WeAreFrank! kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Op de website staat de laatste versie van de privacyverklaring. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.