WeAreFrank! laat bestaande met nieuwe systemen communiceren voor gemeente Den Haag

Net als de meeste Nederlandse gemeenten wil de gemeente Den Haag Zaakgericht Werken. Om de IT-infrastructuur hierop aan te passen wilden ze geheel volgens de principes van Common Ground als eerste grote stap een Zaak Registratie Component implementeren.

Het Zaak Registratie Component vormt de basis van de nieuwe structuur, waaraan stap voor stap nieuwe taakapplicaties kunnen worden toegevoegd. Daarna kunnen verouderde systemen worden uitgefaseerd. Totdat een nieuwe taakapplicatie is geïmplementeerd moeten de huidige systemen uiteraard vlekkeloos blijven functioneren. 

Deze nieuwe structuur heeft als voordeel dat je als gemeente per taakapplicatie de beste aanbieder kunt kiezen. Waar voorheen vaak gekozen werd voor één centraal systeem heb je met deze manier van werken als gemeente veel meer vrijheid. Het centrale Zaak Registratie Component zorgt ervoor dat alle zaken (gegevens) centraal worden geregistreerd. De verschillende taakapplicaties kunnen hier gebruik van maken.

Er is echter een grote uitdaging. Gegevensuitwisseling tussen de systemen gaat altijd via API’s. De huidige systemen hebben meestal een andere API-structuur of een ander API-protocol dan de standaard volgens Common Ground. Oftewel: de bestaande en nieuwe systemen kunnen niet met elkaar communiceren. Het is een probleem waar bijna alle gemeenten die zaakgericht willen werken tegenaan lopen.

Een Zaakbrug is de oplossing

Om dit probleem op te lossen heeft de gemeente Den Haag besloten WeAreFrank! te vragen om een Zaakbrug te ontwikkelen. De Zaakbrug maakt de vertaalslag tussen de data uit de API’s van het huidige systeem naar de API-standaarden voor Zaakgericht Werken. Dankzij de Zaakbrug kunnen de huidige en de nieuwe systemen naadloos data uitwisselen. 

Het hele project, inclusief koppeling van het nieuwe systeem, heeft slechts zes maanden in beslag genomen. De Zaakbrug is dus een snelle maar doeltreffende oplossing om data tussen oude en nieuwe systemen te laten werken en de volgende stap richting Zaakgericht Werken te realiseren.

WeAreFrank! heeft dit zo snel kunnen realiseren, omdat het gebruik maakt van het innovatieve open-source Frank!Framework. Daardoor is data eenvoudig en zonder de hulp van specialistische programmeurs te koppelen en volgens het juiste format uit te serveren. Het framework voldoet uiteraard volledig aan de Common Ground-principles. 

De case van de gemeente Den Haag

De eerste koppeling waar de Zaakbrug van de gemeente Den Haag voor is gebruikt, is die tussen Centric Leefomgeving en het nieuwe Zaak Registratie Component OpenZaak. Centric Leefomgeving is een zeer uitgebreide applicatie om vergunningsaanvragen af te handelen waar momenteel zo’n 1500 ambtenaren mee werken. Voor de realisatie van dit project is intensief samengewerkt met de gemeente, Centric en OpenZaak. Het is mooi om te zien dat verschillende partijen elkaar kunnen versterken. Een van de belangrijkste redenen waarom Zaakgericht Werken in het leven is geroepen. 

De Zaakbrug voor jouw gemeente?

Het project in Den Haag laat zien hoe technologische innovaties zoals de Zaakbrug kunnen bijdragen aan het transformeren van gemeentelijke diensten. Door de brug tussen verouderde en nieuwe systemen te slaan, speelde WeAreFrank! een essentiële rol in het helpen van de gemeente om een nieuwe standaard in burgerdiensten te realiseren; een die in lijn is met de moderne verwachtingen van zowel de overheid als haar burgers.

Wil je weten wat de Zaakbrug voor jouw gemeente kan betekenen? Neem dan nu contact met ons op!

Wil je weten wat de Zaakbrug voor jouw gemeente kan betekenen?