Release 7.6 van het Frank!Framework

Medio maart hebben wij v7.6.RC-1 van het Frank!Framework gelanceerd. De belangrijkste features van 7.6 worden in deze blog toegelicht

Het afgelopen half jaar hebben we weer veel nieuwe features gebouwd en verbeteringen aangebracht op ons open source Frank!Framework, het integratie framework voor het bedrijfsleven van Nederland! In deze blog zal Ik de belangrijkste features en verbeteringen kort toelichten.

Docker images

We hebben diverse Docker images gemaakt, onder andere voor Tomcat, jBoss en Websphere. Die kan je vervolgens combineren met onze Oracle, MSSQL, MySql, MariaDB en PostgreSQL images. Onze officiële images staan op GitHub waar we dagelijks mee testen. 

Lees ook onze eerdere blog; blog.wearefrank.nl/frankcontainers

DatasourceFactory en ConnectionFactory

We hebben onze datasource en connectionFactory implementaties herschreven waardoor het framework gemakkelijker en sneller verbindingen op kan zetten en deze ook cached waar mogelijk. Ook kan je nu dynamisch verbinding maken met een database of queue zonder dat je de endpoint informatie vast hoeft te leggen in je configuratie.

Streaming

We hebben de technische implementatie compleet ge-refactored waardoor we nu niet alleen beter overweg kunnen met inputstreams maar ook met het aanleveren van outputstreams. Dit zorgt voor een enorme verbetering met betrekking tot geheugengebruik en performance. Voor meer informatie kan je onze eerdere blogs; blog.wearefrank.nl/streaming en blog.wearefrank.nl/streamingtesten lezen.

OpenAPI

Het Frank!Framework leverde al bij WebServices een automatisch gegenereerde WSDL aan, maar het Frank!Framework kan nu ook automatisch een OpenApi specificatie aanbieden! Tevens is het mogelijk om met minimale aanpassing een bestaande WebService ook als API aan te passen.

Resources

Voor een compleet overzicht van al onze features en verbeteringen zie:

github.com/ibissource/iaf/releases/tag/v7.6-RC1

Wil je weten hoe de toekomstige stappen van het Frank!Framework zijn? Kijk dan hier:

wearefrank.nl/en/framework/resources/roadmap/

Tot slot

De definitieve 7.6 release volgt in Q2. Wil je meer informatie? Neem gerust contact op voor een adviesgesprek.

Vragen over deze case?
Neem contact op
Portrait of Niels Meijer

Geschreven door
Niels Meijer