Wat is de rol van een Enterprise Architect bij een verzekeraar of bank?

Een Enterprise Architect is de spil tussen verschillende lagen en afdelingen binnen een organisatie. De werkzaamheden zijn dus niet beperkt tot enkel en alleen de IT-afdeling. Maar wat komt er bij deze rol kijken en hoe komt deze functie tot uiting bij een organisatie in de financiële sector, zoals een verzekeringsmaatschappij of een bank? Ontdek het in deze blog.

Een gesprek met Robert-Jan Opschoor 

Om inzicht te krijgen in de rol van een Enterprise Architect bij een organisatie in de financiële sector zijn we in gesprek gegaan met Robert-Jan Opschoor, Enterprise Architect bij een van de grootste verzekeraars van Nederland. Met bijna 30 jaar ervaring binnen de financiële wereld en meer dan 20 jaar ervaring in diverse IT-functies is hij de aangewezen persoon om een kijkje te geven in de wereld van een Enterprise Architect.

Een Enterprise Architect houdt rekening met het heden én de toekomst

Robert-Jan geeft aan dat hij zijn werkgebieden verdeeld heeft in 3 horizons: 

  • Vandaag tot anderhalf jaar in de toekomst
  • Twee tot vijf jaar in de toekomst
  • Vijf tot 7 á 8 jaar in de toekomst

Het is namelijk essentieel voor een Enterprise Architect om een overzicht te hebben van wat er nu nodig is en moet gebeuren, maar ook wat de effecten daarvan zijn op de langere termijn. Daarnaast moet er goed vooruit gedacht worden aan wat nodig is om ook in te spelen op ontwikkelingen die nog in de toekomst liggen. Systemen binnen de organisatie moeten foutloos blijven draaien en mee kunnen bewegen met ontwikkelingen.

Daar ligt dan ook de moeilijkheid van de rol van een Enterprise Architect: ervoor zorgen dat je core back-end systeem stabiel is, maar dat de voorkant van de applicaties flexibel genoeg zijn om met de markt mee te bewegen. Robert-Jan geeft aan dat je op het niveau van web en app flexibel moet willen zijn als verzekeraar of bank, zodat je klant features gemakkelijk kan aanpassen en uitbreiden. Dit is essentieel om je dienst te kunnen verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van gemak voor de klant door een extra hypotheekaflossing te kunnen doen via de app of het sneller kunnen aanleveren van benodigde bestanden voor een schadeclaim.

Enterprise Architect in de praktijk

In de dagelijkse werkzaamheden betekent dit dat een Enterprise Architect onder andere de IT-teams helpt. De architect fungeert als een soort vraagbaak die een visie of strategie toespitst en uitlegt. Maar ook overzicht biedt over alle aanwezige systemen die gebruikt kunnen worden bij specifieke vraagstukken.

Daarnaast worden er afwegingen gemaakt in zaken die op de lange termijn uitgevoerd moeten worden en zaken die vandaag de dag logisch zijn om te doen. Hierbij moeten alle risico’s en gevolgen afgewogen worden en bewaakt de Enterprise Architect gezamenlijk met de andere domen architecten het overzicht. Denk bijvoorbeeld aan een verandering in wetgeving, waardoor een systeem op korte termijn aangepast moet worden. Door deze druk van buitenaf kan het voorkomen dat een oud systeem dat eigenlijk aan totale vernieuwing toe is, dan toch gebruikt wordt om te voldoen aan de wetgeving. Hierbij moet de architecten dan overzien of dit kan binnen de huidige architectuur. Er kan dan een tijdelijke goedkeuring gegeven worden om de aanpassing alsnog in oude technologie (legacy) op te bouwen, met als voorwaarde dat het op termijn moet worden omgebouwd, zodat ook in de toekomst aan de wetgeving voldaan blijft worden. Hiervoor is dan wel een officiële waver nodig vanuit het hogere management. De Enterprise Architect overziet dit proces en leidt het in goede banen.

Ook denkt de Enterprise Architect mee met de strategie van een organisatie. De algehele strategie wordt uiteindelijk bepaald door het management, maar de architect kijkt mee en geeft enige vorm van richting aan. De rol van de architect is hierbij essentieel, omdat de architect tussen de lagen van de organisatie in beweegt.

Op projectniveau houdt een architect zich ook bezig met PSA’s (Project Startarchitectuur). Dit is een projectdocument dat als hulpmiddel dient om veranderingen te realiseren. Hierin wordt op hoog niveau beschreven hoe de architectuur eruitziet, gericht op zowel vernieuwing van de huidige architectuur als nieuwe toevoegingen.

Wat is nog meer van belang voor een Enterprise Architect?

Volgens Robert-Jan zou een Enterprise Architect zich ook meer bezig moeten houden met wat er gebeurt in de omgeving, en dan niet alleen op het gebied van IT. Op basis van ontwikkelingen kun je dan weer vertalingen maken naar de gevolgen voor de organisatie.

Robert-Jan benoemt hierbij het belang van ontwikkelingen op het gebied van biotechnisch onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan de wetenschappelijk doorbraken die medicamenten kan geven waardoor mensen steeds langer kunnen gaan leven en tegenwoordig steeds beter in leven gehouden kunnen worden bij ziekte. Dit heeft grote effecten voor verzekeringsmaatschappijen. Die zullen moeten kijken of hun diensten hierop aangepast moeten worden. Hierbij moet vanzelfsprekend ethiek en moraliteit in acht gehouden worden. Als maatschappij zullen we de komende jaren hier een visie en beleid op moeten ontwikkelen.

Daarnaast geeft Robert-Jan aan dat soft skills ook van essentieel belang zijn voor een Enterprise Architect. Omdat je je tussen zoveel verschillende lagen en stakeholders begeeft, moet je weten hoe je belangen van de verschillende afdelingen over de bühne weet te krijgen.

De toekomst van de verzekeringsmarkt

Wil je meer weten over de verzekeringsmarkt vanuit het perspectief van een Enterprise Architect? Download dan ons visiedocument “De visie op toekomst van de verzekeringsmarkt door een Enterprise Architect”.

Vragen over deze case?
Neem contact op
Portrait of Jeroen Jansen van Rosendaal

Geschreven door
Jeroen Jansen van Rosendaal