Frank!OffTheRecord - Beter duur, of toch te koop

De informatie in deze blog is sowieso vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt of leest, verzoeken wij u dit te doen met een dosis humor en/of een zak zout bij het ontbreken van de eerste wens. Verder verzoeken wij u, wanneer u niet over zout of humor beschikt, dit bericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken dan wel zelf te willen begrijpen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van dit bericht alsook het eventuele gevoel dat mensen zonder humor en zout kunnen creëren.

Bij het lezen van de kop zou je kunnen denken dat de auteur wat in de war is! Snapt hij het wel of haalt deze spreekwoorden door elkaar zoals alleen Johan Cruyff dat kon?
Beter duur dan niet te koop! Een veel gehoorde uitspraak in het Gooi, Wassenaar en andere financieel bovenmatig ontwikkelde delen van Nederland.
Niets mis mee, lekker weer vergeten deze uitleg.
Toch is het de basis van hetgeen ik graag even met u deel middels deze column.
Ik ben van beroep een media-ondernemer. Beetje vreemde omschrijving, maar dat dekt wel zo ongeveer de lading. In deze column ga ik het niet over mij hebben, maar wilde dit toch even melden voor ik mijn verdere verhaal met u als lezer deel. Heb dus van andere zaken weinig verstand maar denk wel over een gezond verstand wat betreft nadenken te beschikken!

De economie staat onder druk. De rentes stijgen, de huisprijzen dalen, de Crypto ’s zijn onrustig en iedereen zoekt zo ongeveer personeel. De financiële druk wordt voor veel ondernemers, groot en klein, ook steeds meer een dingetje. De schulden moeten ergens een keer voldaan worden, uitstel van de fiscus door Corona moet vanaf 1 oktober ingelost gaan worden en de lonen stijgen en stijgen omdat personeel, zoals genoemd, schaars is.
Er wordt op dergelijke momenten veel gevraagd van de ondernemer.

Ik mag nu een paar jaar rondlopen in de wereld van de ICT. Ik begrijp er nog steeds niet veel van, maar ben wel achter een aantal zaken gekomen. 
Zo heb ik gemerkt dat we in de ICT vaak roepen wat komen gaat wat betreft producten, maar heel vaak niet vertellen wat we nu op dit moment aan oplossingen hebben.
Ik heb geleerd dat de gemiddelde ICT-er graag spreekt in afkortingen en nietszeggende Engelse termen. Ook heb ik geleerd dat wanneer je snel heel veel “net” geld wilt verdienen je een ICT bedrijf moet beginnen om deze dan te kunnen verkopen.
Het belangrijkste voor dit moment is mijn conclusie dat personeel niet te vinden is, duur is en wanneer ze op de hoek meer krijgen ze per direct vertrokken zijn. En dat snap ik!

Ja, ik ben verbonden als marketeer en mediabegeleider aan een bedrijf in de ICT. Dit bedrijf doet aan systeemintegraties en het bouwen van stekkerdozen, zoals zij dat zelf noemen. Lange tijd dacht ik in een dierentuin te werken toen men begon over API’s. Het bleek totaal iets anders. De enige connectie met mijn specialiteit media betreft de term SOAP. Maar ook dat bleek totaal niet aan te sluiten in mijn hoofd.

In de afgelopen periode heb ik heel veel mensen gesproken voor dit bedrijf om te komen tot inzichten, content en een stukje kennis. Het heeft mij verbaasd en dat wil ik dus echt even kwijt.

Kent u dat verhaal over die econoom die beweerde dat we moesten stoppen met het verkopen van fietsen en het creëren van fietsers? 
Die leveren de BV Nederland namelijk niets op! 
Ze betalen geen wegenbelasting, hebben geen brandstof nodig, vragen geen dure verzekeringen aan, hebben weinig tot geen onderhoud, koopt dus geen auto, leent dan ook geen geld voor die auto, zorgt niet voor heel veel schade en krijgt geen obesitas.
Als tegenstelling beweerde deze econoom dat we beter een MC Donald restaurant konden beginnen. Die leveren namelijk per restaurant minimaal 50 werkplekken op! Uiteraard een persoon of 20 in de vestiging, maar ook minimaal 5 cardiologen, 2 vuilnisverwerkers die vervolgens weer met grote vrachtauto’s volgetankt met diesel deze moeten financieren, het levert her en der werk op voor voedingsdeskundigen, minimaal een diëtist per vestiging, de tandarts heeft wat te doen en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Dit geschreven hebbende neem ik u even mee naar een landelijke organisatie die met heel veel personeelstekort kampt. Met de CTO had ik een gesprek over ons product en hoorde zijn verhaal aan.
Ik legde hem de keus voor, na het delen van bovengenoemd verhaal, en liet hem kiezen voor de fietser, of toch het MC Donaldrestaurant. 
Hij keek mij aan en vroeg mij of het wel goed met mij ging! Iedere ondernemer weet toch dat we gezond moeten denken, groen moeten denken, en juist niet al te veel personeel moeten willen aantrekken zeker niet in tijden dat het schaars is.

Juist!

Maar waarom gebruik je dan nog closed source voor je oplossingen en ontwikkeling van API’s? 
Maar waarom ben je dan op zoek naar hele dure JAVA ontwikkelaars die er bijna niet zijn op de arbeidsmarkt?
Maar waarom betaal je dan aan dure software die je nimmer je eigendom mag noemen en waarop je leegloopt als het gaat om het betalen van licentiefees?

En weet je wat hij toen aan mij vroeg?
Kan dat anders dan?
Even voor de duidelijkheid; Dit was en is zijn specialiteit. Dit is zijn expertise! 
Eerst dacht ik dat hij een grapje maakte, maar al snel zag ik dat het ernst was!
Deze man maakte gebruik van zo’n ander mooi NL-spreekwoord; Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je had!
Nog nooit had hij ook maar even het idee gehad om zijn core business en dus kosten onder de loep te nemen. Al maanden vist hij in dezelfde vijver als al die anderen. Al jaren geeft hij te veel geld uit aan zaken die niet nodig zijn. Want stel je toch eens voor dat je die dure Java programmeurs niet nodig hebt, stel je eens voor dat je geen licentie fee behoeft te betalen en toch eigenaar wordt van de oplossing. Stel je dat toch eens voor!

Of blijf je dan als echte chauvinist hangen in die mooie NL-spreekwoorden; 
Beter duur dan niet te koop? 
Kijk je niet verder dan je neus lang is? 
Om maar te zwijgen over de boeren die het al zo lastig hebben……want wat een boer niet kent dat eet hij niet.

U kunt na het lezen van deze column pareren jegens mij door te stellen dat ik als media-ondernemer mij niet met zaken moet bezighouden…….oftewel; Schoenmaker blijf bij je leest…..
Dat kan. Ik sluit dan graag af met de tekst; 
Verandering van spijs doet eten. En dat moeten al die medewerkers toch ook binnen uw organisatie?
Waarom moeilijk doen als het makkelijker kan!

Immers zijn wij bij WeAreFrank! net de belastingdienst; Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. En dan te bedenken dat ik als marketeer deze slogan even heb moeten kopiëren!

Jeroen Smits

Vragen over deze case?
Neem contact op
Portrait of Jeroen Smits

Geschreven door
Jeroen Smits