Supported Technologies Frank!Framework

Version control

The Frank! Framework uses Semantic Versioning (https://semver.org/)
The supplier MAJOR.MINOR.PATCH maintains versions.
For the latest major version we support the last two minor versions including the snapshot (bugs + security patches). For the penultimate major version we support the latest minor version (security patches).

Community Support

The supplier provides Community Support on the Frank! Framework as standard. This support is based on best effort. Bug reports, security reports and feature requests can be submitted via https://github.com/ibissource/iaf/issues. The supplier uses as a guideline:

Security patch max. 10 working days Bug fix
performance patch max. 50 working days
Feature request see Roadmap, at least one quarter

Frank!Framework Version version 7.5 7.6 7.7 8.0
Open CMIS Bridge 1.x v v v v
IBM CMIS Proxy n/a v v v
SAP jco3 3.0.16 v v v v
Application servers version 7.5 7.6 7.7 8.0
Red Hat jBoss 7.2 v v v v
Red Hat jBoss 7.3 v v v
Apache Tomcat 7.0 v
Apache Tomcat 8.5 v v v v
Apache Tomcat (linux) 9.0 v v v v
Apache Tomcat (container) 9.0 v v v v
Apache Tomcat (*) 10.0 v v v v
IBM WebSphere 7.0 v v v
IBM WebSphere 8.5 v v v
IBM WebSphere 9 v v v v
Eclipse Jetty 9 v v v v
Spring Boot 2.x (latest) v
JDK’s version 7.5 7.6 7.7 8.0
OpenJDK 1.8+ v v v v
IBM JDK 1.8+ v v v v
Oracle JDK 1.8+ v v v v
Amazon Corretto 8 v v v
Amazon Corretto 11 v
Appliances version 7.5 7.6 7.7 8.0
PostgreSQL latest v v v v
PostgreSQL-driver 42.2.16 v v v v
MariaDb latest v v v v
MariaDb-driver 2.6.2 v v v v
MySQL latest v v v v
MySQL-driver 8.0.21 v v v v
MSSQL 13.00.5865 v v v v
MSSQL-driver 7.2.2.jre8 v v v v
Oracle 12.2.0.1 v v v v
Oracle-driver 12.2.0.0 v
Oracle 18c v v v
Oracle-driver 18.3.0.0 v v v v
Oracle 19c v v v
Oracle-driver 19
H2 1.4.200 v v v v
MongoDB tba
Cassandra tba
Kafka tba
Redis tba
IBM DB2 v v v v
FTP RFC 959 v v v v
LDAP V3 v v v v
ews-java-api 2.0 v v v v
ms-graph-api v
IMAP v v v v
SMTP v v v v
SendGrid 3.0 v v v v
Samba SMB2 v v v v
Samba SMB3 v v v v
AWS S3 v v v v
AWS EKS v v v v
Connectivity version 7.5 7.6 7.7 8.0
Apache ActiveMQ 5.8.0 v v v v
Apache Artemis 2.19.1 v v
RabbitMQ tba tba
IBM MQ 9.2 LTS v v v v
IBM MQ 9.1 LTS v v v v
IBM MQ 9.0 LTS v v v v
IBM MQ 8.0 v v v v
JMS 1.1 v v v v
JMS 2.0 v v v v
TIBCO JMS/EMS Operators 5.1.0 v v v v
Misc. version 7.5 7.6 7.7 8.0
Aspose.PDF v v v v
OpenCMIS 1.1.0 v v v v
COOL:Gen (mainframe language) v v v v
File streaming 1.0 v v v v
Json2Xml v v v v
SOAP2REST v v v v
Cron/scheduling v v v v
Fire and forget patterns v v v v
Resend patterns v v v v
MTOM v v v v
IbisServiceDispatcher Java 1.5 v v v v
Frank!Flow v v v v
Frank!Runner v v v v
Ladybug v v v v
Ladybug API v
Audit/security logging v v v v
Statistics v v v v
Bitronix/BTM: JTA Transaction Manager 3.0.0 v v v v
DevOps console 3.0 v v v v
Struts Console 1.1 v v v v
Console API 1.0 v v v v
Liquibase 3.x v v v v
Liquibase 4.0 v
Win NTLM autorisation protocol 2 v
Kerberos 5 v v v
Generic Integration version 7.5 7.6 7.7 8.0
XSD 1.0 v v v v
XSD 1.1 v v v v
JSON 1.1 v v v v
WSDL Generator n/a v v v v
XSLT 2 v v v v
XSLT 3 v v v v
JSON 3 v v v v
Rhino 1.6
Nashorn 1.8 v v v v
V8 4.6.0 v v v v
OpenApi 3.0.3 v v v v
MTOM v v v v
SWA v v v v
FORMDATA v v v v
PGP v v v v
Signing v v v v
DataHashing v v v v
Checksum v v v v
EhCache v v v v
Memcached v v v v
Documentation version 7.5 7.6 7.7 8.0
IbisDoc v v v
Frank!Doc v
Frank!Manual v v v v