BW5 to Frank!

100% open source integration infrastructure

Het Frank!Framework is 100% open-source. De broncode en geïmplementeerde integratiecomponenten zijn volledig transparant en dat zal nooit veranderen! Het framework is gecompileerd met de OpenJDK, waardoor het zonder licentiekosten op elk platform kan draaien.

Meer over het Frank!Framework

From spaghetti to structure

Vaak is het moeilijk om structuur terug te vinden in uw integratieoplossingen die over de jaren zijn ontwikkeld. Vaak zijn de oplossingen ontwikkeld door verschillende partijen, wat leidt tot een wirwar aan onduidelijke componenten, naamgevingen en teksten. Het gevolg is dat niemand de structuur snel kan begrijpen en daardoor veel tijd geïnvesteerd moet worden om alles op een rijtje te krijgen. Dat leidt tot veel extra uren die betaald moeten worden, laat staan de zaken die in zijn geheel niet terug te vinden zijn en dus opnieuw geproduceerd moeten worden.

Bij een migratie naar het Frank!Framework brengen wij gelijk een degelijke en duidelijke structuur aan dankzij het gebruik van integratiepatronen, teksten en namen die vertellen wat iets is en wat het doet. Daardoor zijn zaken in de toekomst makkelijker terug te vinden en te bewerken. Een werkbare verbetering en een besparing op development en service-management uren.

More value for money

Alle ontwikkelingen die WeAreFrank! tijdens integratieprojecten maakt, worden teruggegeven in het Frank!Framework. Daardoor wordt het framework steeds slimmer en uitgebreider. Alle ontwikkelde oplossingen zijn herbruikbaar voor iedere gebruiker. Dankzij de gebruiksvriendelijke bouwblokken kunt u sneller moderne en intelligente integratieoplossingen bouwen.

Management Console

Elk component dat is gemigreerd naar het Frank!Framework kan gemonitord worden met onze uitgebreide beheeromgeving (de Frank!Console). Hierin volgt en beheert u eenvoudig de status van elke aangesloten adapter en de omliggende keten. De beheeromgeving geeft inzicht in status van berichten en biedt uitgebreide statistieken en applicatielogging.  Het beheer kunt u zelf uitvoeren. U kunt 999 van de 1000 problemen oplossen, zonder hulp van WeAreFrank! U heeft geen dure aanvullende monitoringtools meer nodig, maar indien gewenst is integratie met centrale monitoring uiteraard wel mogelijk.

No strings attached

Geen contracten, u kunt uitstappen op ieder gewenst moment. Geen verborgen agenda, van begin tot eind van onze samenwerking is alles volledig transparant. We bespreken de kosten en opleverdatum altijd vooraf. Voor de branche een tegendraadse manier van werken; voor ons de normaalste zaak van de wereld!

Frank!Academy

Met de Frank!Academy kunnen we uw medewerkers opleiden voor het gebruik van het Frank!Framework. Kennis is iets wat we niet voor onszelf houden. Onze consultants en heldere documentatie zijn daarin de delende factor.

Step 1 – FREE BW ANALYSIS WITH FRANK!ANALYZER

Met onze kosteloze open-source Frank!Analyzer kunt u automatisch BW5-componenten converteren naar een Common Integration Model (CIM). Onze Frank!Generator kan van daaruit Frank!Configurations genereren voor elk BW5-component, die daarna direct in het Frank!Framework kunnen landen.

Step 2 – MAKE IT TRANSPARENT

In de tweede fase komt een consultant van WeAreFrank! bij u op bezoek voor maximaal twee dagen. De consultant heeft kennis van zowel BW als het Frank!Framework en zal uw integratie-infrastructuur en -componenten in kaart brengen. Ook worden uw toekomstwensen op gebied van integratie geïnventariseerd. Gebaseerd op deze informatie maken we een high-level overzicht van uw integratieomgeving. Hiermee wordt duidelijk hoe uw landschap in elkaar steekt en wat de potentiële voordelen en uitdagingen zijn.

Onze BW-analyzer wordt door de consultant uitgevoerd om te kijken welk percentage van uw BW5-componenten we automatisch kunnen converteren naar het Common Integration Model.

Op basis van het bovenstaande geven we u een beknopt rapport met een eerste schatting van het potentieel van een migratie van BW5 naar het open-source Frank!Framework.

De kosten van fase 2 bedragen €2.000,-. Het rapport met bevindingen wordt volledig uw eigendom. Op dit punt heeft u de mogelijkheid om het verdere traject stop te zetten en geen vervolgstappen meer te nemen inzake een overstap.

Step 3 – INVENTORY AND CUSTOM ADVICE

Zodra u de voordelen van fase 2 helder heeft, kunnen we verder met fase 3. In 2 tot 4 weken inventariseren we de volledige set van BW5-componenten in uw integratie-infrastructuur. Daarnaast inventariseren we uw standaard integratiepatronen, die we naast de reeds gebouwde patronen in de Frank!Analyzer houden.

Hierna heeft u de optie om de Analyzer in de huidige staat te gebruiken of hem in de volgende fase uit te breiden met meer standaardpatronen. In het laatste geval zullen onze engineers de Analyzer uitbreiden met meer patronen, waardoor een hoger percentage van de BW5-componenten automatisch kan worden omgezet.

Nadat u deze keuze heeft gemaakt is er een helder beeld van welk deel van uw BW5-componenten automatisch kan worden geconverteerd. Daarnaast het benodigde aantal uur per component voor de handmatige conversie van de overige BW-componenten. Vanaf dit moment heeft u een offerte voor een maatwerkoplossing voor een migratie naar het Frank!Framework. Tarieven en tijdsduur van oplevering volledig transparant.

De kosten voor fase 3 bedragen €15.000,-

Step 4 – Migration/ Execution

In deze fase breiden we optioneel de Frank!Analyzer uit met meer standaardpatronen, om zo een hoger percentage van uw BW5-componenten te kunnen converteren naar het CIM.

Daarna worden de Frank!Configurations gegenereerd, die we zullen implementeren door de volledige OTAP op het open-source Frank!Framework!

Onze consultants zullen de componenten, die niet automatisch gegenereerd kunnen worden, handmatig converteren naar Frank!Configurations. Deze worden ook geïmplementeerd door de volledige OTAP.

Alle Frank!Configurations voldoen aan standaardpatronen die vooraf zijn gedefinieerd. Na de migratie voldoen al uw componenten aan uw standaard naamgeving. Hiermee is uw integratieoplossing inzichtelijk, netjes en gebruikersvriendelijk. Frank!Configurations zijn backward-compatible en kunnen eenvoudig omgezet worden naar andere integratieplatformen in de toekomst.

De kosten voor deze fase zijn aan u gepresenteerd in fase 3.

100% open source integration environment

Uw integratieplatform is nu gereed. Ons Frank!Framework kan worden uitgevoerd op uw eigen JAVA-stack of in de cloud. Het framework is stateless en kan onbeperkt en automatisch geschaald worden.

Naast 2e-lijnssupport op zowel uw integratie-applicaties als het Frank!Framework kan WeAreFrank!, met Frank! As A Service (F!AAS), uw volledige integratieplatform beheren.

Meer over het Frank!Framework

Frank!Analyzer

De BW-Analyzer is een JAVA-applicatie die BW5 projecten analyseert. Het verzamelt informatie als operations, endpoints, activities en artifacts als WSDL- en XSD-bestanden. De verzamelde informatie wordt georganiseerd en gestructureerd opgeslagen in een Common Integration Model (CIM) format.

Frank!Generator

De Frank!Generator is een JAVA-applicatie die Frank!Configurations genereert op basis van informatie uit het CIM-format.

Frank!Configuration

De Frank!Configurations die vanuit de migratie zijn gegenereerd zijn leesbare (XML) integratiecomponenten. Ze worden opgebouwd met standaardpatronen en gestandaardiseerde naamgeving.

Een van de vele mogelijkheden na een migratie naar het Frank!Framework, is dat u eenvoudig RESTful/API’s kunt configureren. Er is GEEN vendor lock-in en Frank!Configurations zijn back- en forward compatible.

Meer over het Frank!Framework

Other!Analyzers

Omdat we gebruik maken van een Common Integration Model, kunnen we in de toekomst relatief eenvoudig analyzers implementeren voor andere integratieproducten als bijvoorbeeld BW6, MuleSoft, Talend of IBM Ace.

More information?

Benieuwd hoe WeAreFrank! een omvangrijke systeemintegratie succesvol afgerond heeft na de grootste overname in de Nederlandse verzekeringsmarkt?

Juridisch was de overname in kannen en kruiken, maar op het gebied van systeemintegratie begon het avontuur toen pas. Jeroen Jansen van Rosendaal, vanuit WeAreFrank! nauw betrokken bij de systeemintegratie, neemt ons via case study mee in dit omvangrijke project.

Download case-study